Rodamot sorgeix de la idea d’oferir un nou espai literari i cultural en l’ensenyament i en l’aprenentatge de llengües estrangeres, en el qual, tant professorat com alumnat puguin trobar aquelles lectures adaptades als nivells que imparteixen o estudien segons el Marc Europeu Comú de Referència (MERC).

Les lectures proposades ofereixen al lector ampliar els seus coneixements apropant-se a una literatura àgil i assequible segons les seves necessitats lingüístiques i els seus interessos temàtics. Els articles es complementen amb informació útil i transversal vinculada a l’obra i a l’idioma de referència (adaptacions, entrevistes, publicacions,…).

Rodamot està format per un apassionat equip de docents de l’àmbit de l’ensenyament d’idiomes, tant d’adolescents com d’adults, així com de personalitats vinculades a la literatura i a la multiculturalitat.

Editor
Carles Ramírez i López

Sotseditor
Xevi Costa Brugué

Caps de secció
Literatures Catalana i Francòfona
Carles Ramírez i López

Literatura Anglosaxona
Mireia Singleton Escofet

Multimèdia
Xevi Costa Brugué

Col·laboradors
Montserrat Campoy, Alexandra Mateu, Glòria Ñaco, Mònica Prat Mantas, Maria del Mar Rubio

Rodamot (ISSN 2604-143X) és un Digital literari de caràcter cultural, plurilingüe, educatiu i pedagògic. S’edita exclusivament en suport digital, a través d’Internet, a la plana web www.rodamot.com, amb difusió d’àmbit internacional, i amb presència a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram (@RodamotDigital).
Rodamot és una web comunitària de lectors i no l’editor dels llibres presentats, per tant, no disposem de les adreces dels autors referenciats en aquest digital. Si desitgeu contactar amb els autors dels llibres, feu-ho a través de les seves editorials i/o representants legals.
Rodamot s’edita a la seu establerta a Palamós, Girona (Catalunya, Espanya).