Rodamot sorgeix de la idea d’oferir un nou espai literari i cultural en l’ensenyament i en l’aprenentatge de llengües estrangeres, en el qual, tant professorat com alumnat puguin trobar aquelles lectures adaptades als nivells que imparteixen o estudien segons el Marc Europeu Comú de Referència (MERC).

Les lectures proposades ofereixen al lector ampliar els seus coneixements apropant-se a una literatura àgil i assequible segons les seves necessitats lingüístiques i els seus interessos temàtics. Els articles es complementen amb informació útil i transversal vinculada a l’obra i a l’idioma de referència (adaptacions, entrevistes, publicacions,…).

Rodamot està format per un apassionat equip de docents de l’àmbit de l’ensenyament d’idiomes, tant d’adolescents com d’adults, així com de personalitats vinculades a la literatura i a la multiculturalitat.

Editor
Carles Ramírez i López

Sotseditor
Xevi Costa Brugué

Caps de secció
Literatures Catalana i Francòfona
Carles Ramírez i López

Literatura Anglosaxona
Mireia Singleton Escofet

Multimèdia
Xevi Costa Brugué

Col·laboradors
Mònica Bracero, Montserrat Campoy, María García, Anna Lleonart, Alexandra Mateu, Glòria Ñaco, Mònica Prat Mantas, Maria del Mar Rubio

Rodamot (ISSN 2604-143X) és un Digital literari de caràcter cultural, plurilingüe, educatiu i pedagògic. S’edita exclusivament en suport digital, a través d’Internet, a la plana web www.rodamot.com, amb difusió d’àmbit internacional, i amb presència a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram (@RodamotDigital).
Rodamot és una web comunitària de lectors i no l’editor dels llibres presentats, per tant, no disposem de les adreces dels autors referenciats en aquest digital. Si desitgeu contactar amb els autors dels llibres, feu-ho a través de les seves editorials i/o representants legals.
Rodamot s’edita a la seu establerta a Palamós, Girona (Catalunya, Espanya).